WALHALLEN EUROPADETEKTIV AB - PRIVATDETEKTIV

WWW.WALHALLEN.COM

STOCKHOLM - BERLIN - KIEV - MOSKVA - WARSZAWA

WALHALLEN ED, INC. - PRIVATE INVESTIGATOR / DETECTIVE

WWW.WALHALLEN.NET

NEW YORK - DALLAS - SAO PAOLO - PARIS - BEIJING - NAIROBI 

"Absence of evidence is not evidence of absence."

"The search for truth takes you where the evidence leads you."

Private Detective - Private Investigator - Privat Detektiv

THE PREEMINENT PRIVATE DETECTIVE INTELLIGENCE FIRM IN EUROPE

DER PREMIER PRIVATDETEKTIV / DETEKTEI / INTELLIGENZFIRMA EUROPAS

DEN FRAMSTÅENDE PRIVATDETEKTIVEN / DETEKTIVBYRÅN I EUROPA

THE PRIVATE INVESTIGATOR IN THE AMERICAS / USA-CANADA-BRAZIL

Walhallen ED Detektiv/Detective/Private Investigator

Please visit us:

www.europadetektiv.com

www.walhallen.com

www.walhallen.net

www.europadetektiv.se

www.europadetektiv.eu

www.private-investigator-walhallen.com

www.private-detective-walhallen.com

www.privatdetektiv-walhallen.com

Please contact us:

info@europadetektiv.com

stockholm@europadetektiv.com

berlin@europadetektiv.com

kiev@europadetektiv.com

moscow@europadetektiv.com 

warsaw@europadetektiv.com

info@walhallen.net

claes.ekman@walhallen.net

gerhard.olsson@europadetektiv.com

filip.hansson@walhallen.net

bo.anderson@europadetektiv.com

lothar.peters@europadetektiv.com

yuliya.vavilova@europadetektiv.com

christina.nobel@walhallen.net

pierre.montreaux@walhallen.net

paris@walhallen.net

newyork@walhallen.net

dallas@walhallen.net

miami@walhallen.net

washington@walhallen.net

losangeles@walhallen.net

sanfrancisco@walhallen.net

chicago@walhallen.net

beijing@walhallen.net

nairobi@walhallen.net

USA - BRAZIL - FRANCE - GERMANY - SWEDEN - UKRAINE - RUSSIA - CHINA - KENYA

EUROPA - NORTH & SOUTH AMERICA - ASIA - AFRICA

WALHALLEN EUROPADETEKTIV

 

STOCKHOLM BERLIN KIEV MOSCOW WARSAW

Skandinaviens Ledande Privatdetektiv

"All that is necessary for evil to triumph is for good men to do nothing - Det enda som krävs för att det onda skall segra är att de rättrådiga avstår från att handla."

Walhallen Europadetektiv arbetar som en traditionell detektivbyrå, med detektiv-er / privatdetektiv-er som alla är utexaminerade civilekonomer - jurister.

info@europadetektiv.com       Tel: 0730 983 700

 

"Everybody is a friend - but when the skies turn dark, people pretend they can't see you." Privatdetektiv - Detektiv

Auktoriserad detektivekonom med revision

Detektiv - Privatdetektiv - Detektivbyrå

Företag, organisationer samt privatpersoner anlitar Walhallen Europadetektiv, som en detektivbyrå / privatdetektiv, för:

Kvalificerade ekonomiska samt juridiska detektivanalyser av utexaminerade civilekonomer, nationellt såväl som internationellt.

Konstruktion av adekvata övergripande detektiv/ekonomisystem för logistik, beskattning, tull- och personalhantering - samt implementering/uppföljning av dessa.

Konfidentiella informationsförvärv, konkurrentbevakning/analys, detektiv-spaning samt bevisföring, såväl med motparter, juridiska ombud-myndigheter-revisorer, som i domstol.

Allmän förebyggande detektiv-ekonomisk/juridisk rådgivning för person/företagsskydd samt dito elektronisk/internet/e-mailsäkerhet. ("No One is Really and Completely Prepared for Cyber War" / Läs rapporten under Kvartalsbrev). 

Sedan 1981 har vi i olika konstellationer genomfört över 450 detektiv-uppdrag i framförallt Europa, men även i Asien, Australien samt Nord/Sydamerika.

Vårt globala nätverk med auktoriserade detektiv-er / privatdetektiv-er finner Ni under Walhallen.Net.

 

                            WALHALLEN EUROPADETEKTIV                                                                                                                                                                                                                                     

Bäste Företagare / Privatperson!                                                                                         1 januari MMXI

Undertecknad har efter snart 30 års internationellt företagande valt att inrikta min framtida verksamhet som detektiv /privatdetektiv, för att assistera / bistå personer, juridiska såväl som fysiska, i trångmål, nationellt såväl som internationellt.

I dagens samhälle framstår med önskvärd tydlighet en typ av konsultbolag som kan kombinera ekonomi/juridik/språk med ett dynamiskt och generalistiskt inslag. För styrning av multinationella koncerner konstruerar samt implementerar vi för klienters räkning adekvata strategiska detektiv-system avseende ekonomi/logistik och personalhantering i utlandet.

Existerande rutiner/system är ofta skrivbordsprodukter och förvisso fungerande när intentionerna är goda. Efter fler än 450 affärsresor/detektiv-uppdrag i framförallt Östeuropa kan jag konstatera att bedrägerierna, svinnet och stölderna är omfattande; motsvarande detektiv-kontroll, bokföring, deklarationer m m är ej tillfyllest.

Ofta är det fråga om när-var-hur en stor skada kommer att uppstå, inte om. Sällan eller aldrig dyker dessa spörsmål upp i media, men mellan ”skål och vägg” är det ett ofta debatterat ämne. IKEA’s böter/skadestånd på 11 miljarder kronor i Ryssland under november 2010 är inget undantag, ävensom beloppet är hisnande.

Verbet corrumpere betyder förstöra på latin, och dess praktiska tillämpning tar sig många former. Jag har själv som målsägande detektiv suttit i åtskilliga 12-timmars åklagarförhör vid grova stölder/mordhot/mordförsök m m, och det är ofta försent och bevisligen väldigt svårt att erhålla rättvisa i efterhand.

Den juridiska termen besittning är i många fall världen över både erkänd och missbrukad, vilket ofta, men inte alltid, innebär att geografiskt avlägsna parter automatiskt hamnar i ett underläge. Dock, sakargumentationer / bevisföring av ansvarig privatdetektiv - auktoriserad detektivbyrå vid domstolsprövningar är ofta lyckosamma men krävande.

Att rätt uppfatta en sak och att missförstå samma sak utesluter inte helt vartannat. Motivet att finna sanningen [samt tillhörande bevis] är ytterst svagt hos människan och därför är det alltid en stor skillnad mellan att förstå och att vilja, mellan att veta och kunna.

Under studenttiden tjänstgjorde jag som civil butikskontrollant/detektiv, ordinarie väktare, beväpnad livvakt åt ett antal ambassadörer/konsuler vid utländska beskickningar i Sverige, bl a USA's, Rysslands, Englands, Tysklands, Irans och Jugoslaviens, samt inom kriminalvård; senare som ordförande i auktoriserat bevakningsbolag och av svensk tingsrätt utsedd internationell god man i Polen/Ryssland/Ukraina m fl länder.

På något sätt känns det naturligt att kunna kombinera dessa erfarenheter på ett sätt som kan gynna näringslivet, i synnerhet svenskt, samt kunna bidraga till en väl fungerande tillverkning/handel/utveckling/forskning i vårt relativa närområde, såväl som i fjärran länder.

Med detektivpartners / associerade detektivbyråer i Öst/Centraleuropa, Asien samt Nordamerika kommer vi löpande att informera Er om utvecklingen på berörda marknader.


Med vänlig hälsning,

Claes Ekman      
Claes Ekman

www.private-investigator-walhallen.com

www.private-detective-walhallen.com

www.privatdetektiv-walhallen.com

www.europadetektiv.se

www.europadetektiv.eu

www.wiiic.org

stockholm@europadetektiv.com

berlin@europadetektiv.com

kiev@europadetektiv.com

moscow@europadetektiv.com

warsaw@europadetektiv.com

 

SVERIGE - NORGE - DANMARK - FINLAND - DEUTSCHLAND/TYSKLAND

FRANCE/FRANKRIKE - ITALIA/ITALIEN - POLSKA/POLEN/POLAND
HOLLAND - ENGLAND - ROSSIYA/RYSSLAND/RUSSIA - EUROPA

 

 

ALL OUR PRINCIPAL PRIVATE DETECTIVES / INVESTIGATORS ARE GRADUATES IN BUSINESS / LAW.

 

 

Private Detective Private Investigator China USA France Germany Sweden Russia Moscow Stockholm Hamburg Berlin Paris New York Beijing Evidence Proof
"Absence of evidence is not evidence of absence." SWEDEN USA GERMANY CHINA FRANCE RUSSIA BRAZIL KENYA UKRAINE / PROOF Private Detective Investigator USA China Sweden Russia Germany France New York Beijing  Stockholm Moscow Berlin Paris The Recognized Leader in Detective Investigator Intelligence
Private Detective - Private Investigator Evidence

 

WALHALLEN (PRIVATE DETECTIVE) GROUP
THE RECOGNIZED LEADER IN CONTEMPORARY CORPORATE DETECTIVE INTELLIGENCE
Global Emergency Detective Telephone: +46 (0) 730 983 700 
Private Detective - Private Investigator - Evidence
Walhallen Private Detective Accountant at work.
 
Walhallen (Private Detective) Group is a licensed private detective firm with offices/associates in nine countries [USA-Brazil-France-Germany-Sweden-Ukraine-Russia-China-Kenya] and ten cities [New York-Dallas-São Paolo-Paris-Berlin-Stockholm-Kiev-Moscow-Beijing-Nairobi]. We specialise as private fraud/finance/business/matrimonial/commerce/industry investigator-s / detective-s. 
 
Walhallen's professional experience in security and investigations, and its global reach - geographically, the most extensive amongst private detective / private investigator firms - allows it to advise its clients in ways which are unique in the private detective industry. 

For private detective / private investigator inquiries in north/northwest/northeast Europe, i e Sweden-Scandinavia, Germany, Ukraine, Holland, England, Poland, Russia etc, please visit and contact us at www.walhallen.com.
 
For private detective / private investigator inquiries in USA, Brazil, China, France, Italy etc, 
i e global private detective / private investigator assignments, please visit and contact us at www.walhallen.net.

 
"TAKE EVERYTHING ON EVIDENCE. THERE IS NO BETTER RULE."
Charles Dickens, novelist.
 
AS A PRIVATE DETECTIVE / PRIVATE INVESTIGATOR FIRM, WE SPECIALIZE IN DELIVERING EVIDENCE / PROOF.
 
 
PRIVATE INVESTIGATOR - PRIVATE DETECTIVE - PRIVATDETEKTIV 
LAWYERS / ACCOUNTANTS IN NINE COUNTRIES AROUND THE GLOBE.


USA-BRAZIL-FRANCE-GERMANY-SWEDEN-UKRAINE-RUSSIA-CHINA-KENYA
New York--Dallas-São Paolo-Paris-Berlin-Stockholm-Kiev-Moscow-Beijing-Nairobi
 


                                                                                                                                                                                                       1st January MMXII

Dear Corporate Citizen!
 
After thirty years of international business / industry experience, we have chosen to concentrate and develop our private / finance detective firm, assisting companies, individuals and organisations – with an emphasis on commerce and finance – in Scandinavia and northeast Europe, also into the Americas, southwest Europe, Africa and Asia.
 
Winston Churchill quipped that “America will do the right thing – once it has exhausted all other opportunities”; and it is wildly dangerous to assume that Russia’s future will simply be an extrapolition of its present, when even Russians say it is impossible to predict anything in their country – even the past; and the eurozone is confronted with a crisis of not just labor costs and prices – but culture and work ethics, despite some of its members having pockets as deep as the Mariana Trench.
 
Surely politicians recognize that entrepeneurs accept levels of risk that no rational person would contemplate, albeit most people want one thing more than even love– peace of mind.
 
Decline is not a condition, but a choice and instead of letting out a cri du coeur and eating humble pie, we would like to see finance less proud and industry more secure.

The first imperative must be to restore security; without security, running a business successfully, is like having “turtle soup without the turtle”.

In extremis, amid global financial and trade conflicts, a self-sufficient America might see things occur thatt have not occurred before, although they have occurred in Europe, albeit [America] might confound the unusual with the abstruse.

Being able to develop Walhallen Finance / Private Detectives into a truly integrated, global and robustly competent group is a privilege, and this mainly due to having the opportunity of gathering the most talented private investigators / detectives available: from Russia-Ukraine-Germany-Sweden-Norway-France-China-USA-Kenya and Brazil.

Our private detectives, from armed forces-intelligence services-business-academia, will convincingly add value to customers and clients with positive terra firma ambitions for years ahead – and, not only in their own countries, albeit worldwide, which is our factual modus vivendi: A Global Private Finance and Business Detective, specialising in industrial undercover work and counterindustrial espionage, including advanced Technical Surveillance CounterMeasures (TSCM).

“Trade follows the flag”, declared Cecil Rhodes, and as globalization forces many companies to move strategic assets abroad, even to another continent – terra nullius / no man’s land, there is a need to be en garde, if not actually aux armes. However, the Mafia - the Mob - the Cosa Nostra - the Camorra - the 'Ndrangheta - the Yakuza, and other criminal groups are cunning, no more.

In contacts with these, and other monstra horrendum - before contacting private detectives / private investigators - I would paraphrase Theodore Roosevelt: "Speak softly, but carry a big stick." Often, when you want adult behaviour, treat people like babies; while we believe humans are rational, their behaviour is constantly the opposite.

To be beaten by one of your own is not as bad as be beaten by a foreign one, however, and roaring like a mouse, fighting like a flea singing “Give me your arm, old tod; Help me down Cemetary Road” would make us appear useful idiots. A proper attitude can turn a burden to a blessing, a trial to a triumph.

Being part of a diapora in dire straits, one can be comfortable imagining existing alongside an independent judiciary rather than in a smash’n grab society – Raubwirtschaft. However, possession is nine tenths of the law, and with foreign officials reasoning – “I am with my brother against a cousin, and with my cousin against a stranger”, many bona fide intentions will be jeopardized.
 
Growth and developing economies hide a thousand sins, and with the cruel clarity afforded by distance, you might realize you have interests rather than friends. For example, the recent murder of a middle-aged (41 year-old) British businessman – supposedly Aston Martin’s representative in Beijing – and a close friend of one of China’s fourteen most powerful politicians (Bo Xilai-now imprisoned), adds an international dimension to this country’s most serious political upheaval in two decades, and exposes uncomfortable truths about how business and politics are conducted in the world’s second-largest economy.

In this area of the world your enemy's enemy is probably your enemy too.

Always use international, experienced private detective-s / private investigator-s in developing / transition economy countries when you need fast, accurate and reliable CCCI [Control-Command-Communication-Intelligence]. There are effective and efficient bureaus beyond Walhallen - that we can recommend - for a great many lesser undertakings.

Too tough a bargaining for low private detective / private investigator retainer fees could cost you dearly, indeed - nota bene! - more precious things.

The verb corrumpere means destroy in Latin, and having seen that [corruption], as plaintiffs’ private detective in commercial and criminal courts numerous times, we agreed to co-found The International Intelligence Institute of Criminology (www.wiiic.org). The Principal Investigator of WIIIC welcomes any information of corruption, grand thefts, miscarriages of justice etc. “Shame and silence are cousins” – right?

The Institute will be able to provide unbiased Independent Business Resolutions’ Schemes, lightening the burden of courts-prosecutors-lawyers-accountants, who often miss the “red flags” that a private detective detects, as well as carry out Forensic Audits and Impairment Tests; and this in addition to hosting an academic research and education group focusing on Intellectual Property and Patented Technology.

The Romans used to assess situations metaphorically, e g: Cum catapultae proscripta erunt, tum soli proscript catapultas habebunt – "When catapults are outlawed, only outlaws will have catapults". Their reasoning implies “rules replace common sense and reason”.

In a fair and just society, with archaic European and American legal practices – often hiding behind procedure – and an international institutional machinery that grinds along at a pace that would shame snails, preparedness is the key to success and victory. Western governments also often “piggy-back” on existing national investigations rather than undertake their own probes, creating “double jeopardy” by triggering separate prosecutions of the same case in different jurisdictions.

Modern business and private lives are complex, and many sang-froid judges realize not even they are equipped to parse the facts; proximity to real power, though, is intoxicating – and misplaced pride melts away. Retaining an International Private Detective should be a “game-changer” – levelling the playing field; not looking sheepish – without proof or evidence.

Throughout college- and university, I worked as a shop/department store detective, ordinary guard, heavily armed body-guard for Ambassadors / Charge d’Affaires from Germany, England, Yugoslavia, the U.S., Iran and Russia, as well as within the Swedish Penitentiary / Prison Authority; later as chairman of an authorized guard- and patrol company, and as an international legal administrator, approved by Swedish courts, in Poland, Russia and Ukraine.

My partners and associates may on occasion exceed me in experience and ability, alas and albeit, the private detective team courage d'esprit will always be decisive and of paramount importance.

A crisis is a terrible thing to waste – and should worse come to worse – it’s not part of private detectives’ job description to add mirth to the party, but provide and demonstrate solid, tangible, admissible evidence and stark proof....

Thank you for reading my introduction.

 Yours sincerely,

Claes Ekman
Claes Ekman
Chairman
Walhallen Detective Group
 
Private Detective - Private Investigator
Claes Ekman at a recent - March 2013 - recruitment venue of a new Regional Private Detective - Private Investigator Europe.